ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

In-class Lesson

15 Drop-in lesson

Η παρακολούθηση ενός μαθήματος με φυσική παρουσία στη σχολή μας στοιχίζει 15€.

ΑΓΟΡΑ

Μηνιαία Προσφορά

82 μηνιαία κάρτα - 16 μαθήματα

Μηνιαία προσφορά για 16 μαθήματα, είτε με φυσική παρουσία στη σχολή μας, είτε online (μέσω zoom).

ΑΓΟΡΑ

Μηνιαία Προσφορά

62 μηνιαία κάρτα - 8 μαθήματα

Μηνιαία προσφορά για 8 μαθήματα, είτε με φυσική παρουσία στη σχολή μας, είτε online (μέσω zoom).

ΑΓΟΡΑ

Μηνιαία Προσφορά

52 μηνιαία κάρτα - 4 μαθήματα

Μηνιαία προσφορά για 4 μαθήματα, είτε με φυσική παρουσία στη σχολή μας, είτε online (μέσω zoom).

ΑΓΟΡΑ

Μηνιαία Προσφορά

72 μηνιαία κάρτα - 12 μαθήματα

Μηνιαία προσφορά για 12 μαθήματα, είτε με φυσική παρουσία στη σχολή μας, είτε online (μέσω zoom).

ΑΓΟΡΑ

Order form

Please fill out the form and we'll get back to you asap

Join event

You will receive a confirmation e-mail once you click send. If not, please check your spam folder and mark the e-mail as safe.